Published on 9.4.2020 by

Více informací najdete v knize, kterou můžete zdarma získat na www.tokenizace.cz.

Nahrazují tokeny klasické akcie? Jak transformuji svou firmu na token? Jak poznám bezpečný tokenizační ekosystém?

Category